Töötoad õpetajatega 2023

2023. aastal toimunud konverentsi "Olnu on ikka veel täna" raames toimusid ka ajaloo ja kirjanduse lõimitud õpetamise töötoad, mis lähtusid Ene Mihkelsoni loomingust ja keskendusid metsavenna temaatikale. Töötubade läbiviimise eesmärgiks oli konkreetsel üldpädevusel põhineva lõimitud ajaloo- ja kirjandusõpetuse õppematerjali koostamise ideede genereerimine ja vormistamine tunnikavadeks. Osalemiseks oli tarvis läbi lugeda eelnevalt edastatud tekst.
  • Töötuba 1 (sotsiaalne ja kodanikupädevus) Helina Raal, Katre Lambot
  • Töötuba 2 (enesemääratluspädevus) Reelika Laes, Joosep Susi
  • Töötuba 3 (digipädevus) Indrek Riigor, Katarin Leppik, Madli-Maria Naulainen
  • Töötuba 4 (kultuuri- ja väärtuspädevus) Karolina Antons, Silja Russak, Tiina Kirss