Konverents "Olnu on ikka veel täna" 

20.–21. oktoobrini 2023 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis  Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Ene Mihkelsoni Seltsi ja Eesti Kirjandusmuuseumi sügiskonverents "OLNU ON IKKA VEEL TÄNA".
Konverentsil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine. Kava pdf.
Reede, 20. oktoober

9:30 Saabumine ja tervituskohv
10:00 Tervitussõnad  ja sissejuhatus  (Piret Voolaid, Aija Sakova, Indrek Riigor) [video]
10:15 Ettekanded
 • Peeter Kaasik Ene Mihkelsoni vanemate lugu ja metsavendluse uurimise hetkeseisust  [video] [slaidid]
 • Mauri Kiudsoo Metsavendade jäljed maastikul [video] [slaidid]
 • Mari-Ann Remmel Pelgupaigad eesti kohapärimuses  [video] [slaidid]
12:15 Lõuna

13:45 Ettekanded
 • Aigi Rahi-Tamm Kodutus 1940. aastate kontekstis  [video
 • Janika Kronberg Sisemadinad Ene Mihkelsoni „Ahasveeruse unes” ja Arved Viirlaiu „Seitsmes kohtupäevas” (jäi esineja haigestumise tõttu ära)
 • Aija Sakova ja Tiina Ann Kirss Millest tunnistab „Ahasveeruse uni”?  [video] [slaidid]
 • Galina Ponomarjova Metsavendlus ukraina ja eesti kirjanduses. Maria Matiose „Solodka Darjusja" ja Ene Mihkelsoni „Katkuhaud" ja "Ahasveeruse uni“  [video] [slaidid]

15:45 Kohvipaus

16:15 Kultuurimõtestaja preemia üleandmine Igor Kotjuhile [video]

16:45 Ettekanded ja paneel
 • Marin Laak Metsavendluse uurimise jäljed Ene Mihkelsoni arhiivis  [video] [slaidid]
 • Paneel: Kirjanduse roll ajalooliste teemade käsitlemisel? Mida lisab, millist tõde avab kirjandus?  [video
  Juhib Eneken Laanes. Osalevad Lilli Luuk, Marju Lauristin ja Aigi Rahi-Tamm
18:30 Vastuvõtt

* Laupäev, 21. oktoober

10:00 Saabumine ja tervituskohv
10:30 Ettekanded
 • Marju Lauristin Sissejuhatus ja ülevaade konverentsi esimesest päevast  [video]
 • Martin Herem Vastupanuliikumine Eestis [video] [slaidid]
 • Laur-Leho Kaljumets, Tõnis Leht Kuidas metsavenna sari teleekraanile jõudis?  [video] [slaidid]

12:00 Lõuna

13:30 Paneel. Kirjanduse ja ajaloo lõimitud õpetamine.  [video] 
Juhivad Aija Sakova ja Joosep Susi. Osalevad Reelika Laes, Indrek Riigor ja David Ilmar Lepasaar Beecher.

14:45 Sirutuspaus

15:00 Töötoad
Töötubade läbiviimise eesmärgiks on konkreetsel üldpädevusel põhineva lõimitud ajaloo- ja kirjandusõpetuse õppematerjali koostamise ideede genereerimine ja vormistamine tunnikavadeks. Osalemiseks on tarvis eelnevalt registreeruda ning läbi lugeda eelnevalt edastatud tekst.
 • Töötuba 1 (sotsiaalne ja kodanikupädevus) Helina Raal, Katre Lambot
 • Töötuba 2 (enesemääratluspädevus) Reelika Laes, Joosep Susi
 • Töötuba 3 (digipädevus) Indrek Riigor, Katarin Leppik, Madli-Maria Naulainen
 • Töötuba 4 (kultuuri- ja väärtuspädevus) Karolina Antons, Silja Russak, Tiina Kirss

16:30 Töötubade kokkuvõtted
17:15 Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine
17:30 Päeva orienteeruv lõpp

Konverentsi toetavad: Eesti Sõjamuuseum, Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Ülikool ja Eesti Emakeeleõpetajate Selts