Kultuurimõtestaja preemia


Augustis 2019 asutas Ene Mihkelsoni Selts Tartu Kultuurkapital Ene Mihkelsoni fondi juurde "Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia".

Preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Preemiale saavad kandideerida autorid, kes on akadeemilise aasta jooksul (1. septembrist kuni 31. augustini) avaldanud kultuuriväljaannetes või teiste meediakanalite kultuurirubriikides / programmides kultuurifilosoofilisi, esseistlikke või analüütilisi tekste (sh raadio- ja telesaated).

Preemiale kandideerivaid kirjutisi, raadio- või telesaateid saavad konkursile esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete või programmide toimetused kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed. Konkursile esitatud töid hindab neljaliikmeline žürii: Merle Karusoo, Ragne Kõuts, Brita Melts ja Marju Lauristin.

Esimene preemia saaja kuulutati välja Ene Mihkelsoni 75. sünnipäevale pühendatud konverentsil, mis toimub Tartus 18.–19. oktoobrini 2019. Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Joonas Hellerma. 

Kandideerimiseks tuleb 10. septemberiks esitada Tartu Kultuurkapitalile ( kultuurkapital (at) raad.tartu.ee)  vabas vormis taotlus koos põhjendusega ning koopia preemiale esitatava(te) töö(de)st.

Preemia suuruseks on 1000 eurot. Seda makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist.
Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut on leitav ka siitsamast seltsi kodulehelt: Preemia statuut.


2019. aasta preemia üleandmisest loe Uudiste rubriigist: "Kultuurimõtestaja preemia pälvis Joonas Hellerma
2020. aasta preemia üleandmine: "Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvisid Aivar Kull ja Henri Kõiv"
2021. aasta preemia üleandmine: "Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvib Rein Veidemann"
2022. aastal pälvis preemia Ööülikooli eestvedaja Jaan Tootsen
2023. aastal pälvis preemia kirjanik ja kirjandusuurija Igor Kotjuh