Tõlgenduskonkurss 2021


"Mihkelsoni lugedes"

Ene Mihkelsoni Selts kuulutab välja gümnaasiumiõpilaste konkursi „Mihkelsoni lugedes“, kuhu ootame Ene Mihkelsoni (1944–2017) loomingut tõlgendavaid esseid ja audiovisuaalseid tekste.

Tänapäeval,  „kiirete“ tekstide ja „kiirlugemise“ ajal on väga tähtis pöörata tähelepanu süvenevale, teksti sisenevale lugemisele. Ene Mihkelsoni looming annab selleks viljaka võimaluse. Ootame konkursi esseedelt ja audiovisuaalsetelt tõlgendustelt Mihkelsoni luuleteksti(de) ja lugeja vahel kujunenud sidemete ja seoste isikupärast sõnastamist (essee) või n-ö tõlget helisse ja pilti (audiovisuaalne klipp).

Interpreteeritava(d) teksti(d) Ene Mihkelsoni loomingust valib õpilane.

Essee eeldatav pikkus on kuni 2 A4 lehekülge, audiovisuaalse klipi pikkus 2–3 minutit.

Töid hindab Ene Mihkelsoni Seltsi liikmetest koosnev žürii.

Konkursi tööd palume saata 15. veebruariks 2021 aadressil info@enemihkelsoniselts.ee

Eraldi hinnatakse esseid ja audiovisuaalseid tõlgendusi. Võitjad tehakse teatavaks 15. märtsil 2021.

Silmapaistvamad Mihkelsoni loomingu tõlgendajad ja nende juhendajad kutsutakse Tartusse, kus žürii liikmed jagavad tagasisidet ja nõu avaliku esinemise ja/või audiovisuaalse tõlgendusloome kohta. Parimate esseede ja audiovisuaalsete tõlgenduste autorid saavad oma tööd esitada Ene Mihkelsoni sünnipäevakonverentsil oktoobris 2021 Tartus.

Parimate tööde juhendajaid autasustab EMS rahaliste preemiatega.


*

2019. aasta tõlgenduskonkursi parimate esseedega võib võitjate esituses tutvuda seltsi Youtube kanalil. Samuti leiab sealt parima audiovisuaalse tõlgenduse.

Videod 2019. aasta konverentsilt "Elu. Aeg. Kirjandus. Kirjanik Ene Mihkelson 75" (18. -19.10.2019):


Ene Mihkelsoni Seltsi õpilaste tõlgenduskonkursi tulemuste väljakuulutamine
.
Ott Jaagup Palumäe (Vanalinna Hariduskolleegium, 12. klass) - "Ene Mihkelsoni lugedes"
Hanna Simona Allas (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass) - "Vaikus mu ümber"
Kai Karmel Murumaa (Pelgulinna Gümnaasium, 12. klass) - "Luuletuste välimääraja"
Grete Kangro (Vanalinna Hariduskolleegiumi, 9. klass) - Eripreemia: "Mutt konutas seina ääres aga ma"
Karl Johannes Papp (Pelgulinna Gümnaasium) - video "Vaikus on tagavokaalne" 
Õpilaste ja õpetajate tunnusatmine.