Õpetajate koolitus 2020


„Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustamise viisid“

Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu)
22.10.2020, kell 11:00 – 16:30

Ene Mihkelsoni Selts korraldab gümnaasiumiõpetajatele 2. kirjandusteksti süveneva lugemise koolituse, mille eesmärgiks on taasteadvustada süveneva tekstikäsitluse kaalu kooli kirjandusõpetuses. Ühtlasi toetab koolitus õpilaste ettevalmistust järjekordseks tõlgenduskonkursiks „Mihkelsoni lugemine“, kuhu oodatakse töid 2021. aasta 1. veebruariks.

Koolitajad on kirjandusteadlased Tiina Kirss ja Aija Sakova.
Koolitus toimub 22. oktoobril 2020 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis.

Koolituspäeva plaan:
10.45-11.00 tervituskohv
11.00-12.00 Ene Mihkelsonist ja ta loomingust (Aija Sakova)
12.00-12.45 Lähilugemise tehnikast (Tiina Kirss)
12.45-13.00 Puhkepaus kohvi-teega
13.00- 14.00 Praktiline tekstianalüüs (Tiina Kirss)
14.00-14.45 Lõuna
14.45-16.00 Praktiline tekstianalüüs
16.00-16.30 Kokkuvõte ja tagasiside

Koolituse kestus on 5 akadeemilist tundi.
Koolitusest osavõtjad saavad asjakohase tõendi.

Registreerimine kuni 10.10.2020 juuresoleval lingil.


Koolitus toimub koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiiviga.

2019. aasta õpilaste tõlgenduskonkursil osalenud parimad õpilased koos õpetajate ja Ene Mihkelsoni Seltsi liikmetega.