Stipendiumid uurijatele


Septembris 2018 asutas Ene Mihkelsoni Selts Tartu Kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni fondi.
Fondi eesmärk on edendada Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist.

Selleks kuulutab Tartu Kultuurkapital koostöös Ene Mihkelsoni Seltsiga välja Ene Mihkelsoni fondi stipendiumid uurijatele, kes soovivad süvitsi tegeleda Ene Mihkelsoni loominguga või sellega seotud uurimisküsimustega.

2018/2019. aastal, Ene Mihkelsoni 74. sünniaastapäeval kuulutati välja konkurss kolmele uurijastipendiumile.  Stipendiumi pälvisid Henrik Sova, Ene-Reet Soovik ja Marju Taukar ning Joosep Susi ühisprojektiga. Loe lähemalt "Stipendiaadid".


2020. aastal pälvisid stipendiumi Kristiina Kikas, Tanar Kirs, Indrek Ojam ja Leo Luks. 

2021. aastal pälvisid stipendiumi Loone Ots ja Jürgen Rooste.
 


2022. aastal pälvisid stipendiumi Sirje Olesk, Galina Ponomarjova, Janika Kronberg ja Arne Merilai.
Stipendiumitaotlusi saavad esitada kõik, kellel on soov tegeleda süvitsi Ene Mihkelsoni loomingu mõne aspekti uurimisega. Stipendiumi taotlemise eelduseks ei ole akadeemiline teaduskraad, samuti ei ole stipendiumi taotlejatele seatud ealisi piiranguid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 5. detsembriks esitada:
- taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet),
- kokkuvõte senisest erialasest tegevusest (ja hariduskäigust) koos stipendiumi perioodiks planeeritava uurimisprojekti lühikirjeldusega.
Info ja taotlusevormid on leitavad Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Ene Mihkelsoni fondi haldab viie-liikmeline nõukogu. Nõukogu liikmed otsustavad ka stipendiumide saajad. Fondi nõukogusse kuuluvad Hasso Krull, Marju Lauristin ja Aija Sakova, Arne Merilai ning Tartu Kultuurkapitali esindaja.

Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi algkapitaliks on 10 000 eurot. Fond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapital arveldusarve kontodele EE092200221011379347 Swedbankis, EE251010102052050006 SEB Pankis või EE537700771000654154 LHV pangas, märgusõnaga „Ene Mihkelsoni fond“.

Tutvu stipendiumi statuudiga.