Tõlgenduskonkurss 2019


"Mihkelsoni lugedes"


Ene Mihkelsoni Selts (EMS) kuulutab välja gümnaasiumiõpilaste konkursi „Mihkelsoni lugedes“, kuhu ootame Ene Mihkelsoni (1944-2017) loomingut tõlgendavaid esseid ja audiovisuaalseid tekste.

Tänapäeval,  „kiirete“ tekstide ja „kiirlugemise“ ajal on väga tähtis pöörata tähelepanu süvenevale, teksti sisenevale lugemisele. Ene Mihkelsoni looming annab selleks viljaka võimaluse. Ootame konkursi esseedelt ja audiovisuaalsetelt tõlgendustelt Mihkelsoni luuleteksti(de) ja lugeja vahel kujunenud sidemete ja seoste isikupärast sõnastamist (essee) või n-ö tõlget helisse ja pilti (audiovisuaalne klipp).

 

Interpreteeritava(d) teksti(d) Ene Mihkelsoni loomingust valib õpilane.

Essee eeldatav pikkus on kuni 2 A4 lehekülge, audiovisuaalse klipi pikkus 2-3 minutit.

Töid hindab Ene Mihkelsoni Seltsi liikmetest koosnev žürii.

Konkursi tööd palume saata 30. septembriks  2019  aadressil

info @ enemihkelsoniselts.ee

Eraldi hinnatakse esseid ja audiovisuaalseid tõlgendusi ja võitjad tehakse teatavaks 10. oktoobril 2019.

Silmapaistvamad Mihkelsoni loomingu tõlgendajad ja nende juhendajad kutsutakse Tartusse, kus žürii liikmed jagavad tagasisidet ja nõu avaliku esinemise kohta.   Parimate esseede ja audiovisuaalsete tõlgenduste autorid saavad oma tööd esitada Ene Mihkelsoni sünnipäevakonverentsil 18.-19. oktoobril 2019 Tartus.

Parimate tööde juhendajaid autasustab EMS rahaliste preemiatega.