Kontakt

Ene Mihkelsoni Selts MTÜ

Registrikood: 80551642

Aadress:
Vanemuise 19,
Tartu 51003

Juhatus:
Marju Lauristin
Marin Laak
Janika Kronberg
Mart Velsker
Aija Sakova


Kontakt:
info (at) enemihkelsoniselts.ee

Aija Sakova, seltsi esinaine
aija.sakova (at) gmail.com