Õpet toetavad materjalid


Kultuuri- ja väärtuspädevuste õpetamine läbi kirjanduse. Ene Mihkelsoni romaani „Ahasveeruse uni“ näitel

Materjalid on välja töötanud 2023. aastal konverentsi “Olnu on ikka veel täna” raames:
Karolina Antons ja Silja Russak (Tartu Mart Reiniku Kool), Tiina Ann Kirss (Eesti Kirjandusmuuseum, MTÜ Ene Mihkelsoni Selts)
Tunni aluseks on Ene Mihkelsoni romaani „Ahasveeruse uni“ 36. peatükk. Eesmärk on lahata metsavendade valikuid, inimsuhteid, väärtusi ja seda, kuidas eluga edasiminekuks on vaja teha rahu minevikuga.
Materjalid: