Aastate ülevaated

MTÜ Ene Mihkelsoni Seltsi majandusaasta aruanded leiab ka äriregistrist, kuid huvi korral saab need ka siit alla laadida:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Ülevaade 2023 aasta tegevustest

Seltsi üldkoosolek toimus 5. juunil 2023 Zoomi vahendusel; osales 16 seltsi liiget ning volitusi oli kokku 9 (kokku 25 häält). Seltsi kuulus sel ajahetkel 48 liiget.

Juunis 2023 kuulutasime koos Tartu Kultuurkapitaliga välja Ene Mihkelsoni fondi kultuurimõtestaja preemia konkursi.

Augustis toimus Ene Mihkelsoni maakodus Peedomäel seminar „Kirjaniku kohad ja paigad“, kus esinesid ettekannetega Kadri Tüür, Janika Kronberg, Ene-Reet Soovik, Joosep Susi, Tiia Allas, Sirje Olesk, Aija Sakova ja Marju Lauristin. Külalisi võõrustas pererahvas Marin ja Aare Laak.

20.-21. oktoobrini 2023 toimus Eesti Kirjandusmuuseumis kahepäevane Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Ene Mihkelsoni Seltsi koostöös sündinud konverents “Olnu on ikka veel täna”. Konverents oli pühendatud metsavendluse aja uurimisele ja kirjanduse rollile ajalooliste teemade avamisel.

21. oktoobril 2023 toimusid konverentsi „Olnu on ikka veel täna“ ajaloo ja kirjanduse lõimitud õpetamise töötoad, mis lähtusid Ene Mihkelsoni loomingust ja keskendusid metsavenna temaatikale.

20. oktoobril 2023 anti konverentsi „Olnu on ikka veel täna“ raames üle järjekordne Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, mille pälvis Igor Kotjuh.

11. novembril 2023 esietendus Tartu Uues Teatris Ene Mihkelsoni luulest inspireeritud lavastus „Ma jään kaevu / juurde igavesti jooma“. Lavastuse autoriteks on Maret Tamme ja seltsi liige Joosep Susi.

Seltsi kuulub 2023. aasta 31. detsembri seisuga 50 liiget. 2023. aastal astusid seltsi liikmeks Lilli Luuk (Kristina Tamm), Eduard Parhomenko ja Kaisu Lahikainenen. 2023. aasta lõpus lahkus Rutt Hinrikus.

Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova.

Liikmemakse ja annetusi laekus 2023. aastal 695,00 euro ulatuses.

Eesti Kultuurkapitalilt saadi toetust nii Ene Mihkelsoni loomingust tõukuva ja metsavendluse aja käsitlemist kajastava konverentsi „Olnu on ikka veel täna“ korraldamiseks (2500,00 eurot). Samuti laekus 2023. aasta lõpus Eesti Kultuurkapitali toetus Ene Mihkelsoni tekstimaastike näituse „Varemed ja vahtrad“ valmimiseks Esna Galeriis (1327,00 eurot) korraldamiseks.

Tegevusaruande koostas Aija Sakova, 20. aprillil 2024Ülevaade 2022. aasta tegevusest
Põhjalikuma ülevaate kõigist ettevõtmisest saab seltsi uudiste rubriigist: http://www.enemihkelsoniselts.ee/uudised

- Juunis 2022 kuulutasime koos Tartu Kultuurkapitaliga välja Ene Mihkelsoni fondi stipendiumikonkursi ning kultuurimõtestaja preemia konkursi.

- Augustis otsustas Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi nõukogu välja anda neli uurijastipendiumi kirjaniku 80. sünniaastapäeva konverentsiks valmistumiseks 2024. aastal. Stipendiumid pälvisid kirjandusteadlased Sirje Olesk, Galina Ponomarjova, Janika Kronberg ja Arne Merilai.

- 26. augustil toimus koostöös Liivi Muuseumiga emakeeleõpetajatele suunatud koolituspäev koolitusel „Juhan Liivi ja Ene Mihkelsoni luule lugemine“, mida viisid läbi seltsi liikmed, kirjandusteadlased ja luule uurijad Joosep Susi ning Tanar Kirs. Liivi Muuseumis Alatskivil toimunud kirjandusõpetuse diaktikale ja luule lähilugemisele keskendunud koolitusel osales 13 õpetajat Eesti eri koolidest.

- 10. septembril osales seltsi esinaine Aija Sakova Kirjandustänava festivali arutelul kirjandusklassikute seltsidest. Vestlust modereeris Krista Aru ja vestluses osalesid Tiina Kaalep Jaan Kaplinski Seltsi esindaja, Janika Kronberg Karl Ristikivi Seltsi esindaja ja Aija Sakova Ene Mihkelsoni Seltsi esindajana.

- 23. septembril toimus koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga mälestuspäev “Rännakud Enega”. Mälestuspäeva esimest poolt juhatas Merle Karusoo, meenutusi kirjanikust jagasid Maimu Berg, Marju Lauristin, Reet Valgma. Avatud meenutusteringi vedas Aija Sakova. Seltsi liikmete kõrval jagasid oma mälestusi reisidest Ene Mihkelsoniga kirjanikud Doris Kareva ja Tõnu Õnnepalu.

- 23. septembril anti Eesti Kirjandusmuuseumis üle järjekordne Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, mille pälvis Jaan Tootsen. Lisaks tõstis žürii kandidaatide seast nominentidena esile Maarja Kangro, Piret Kriivani ja Jaak Jõerüüdi tegevust.

- 23. septembri mälestuspäeva lõpetas vestlusring Ene Mihkelsoni romaani „Kuju keset väljakut“ üle. Vestlusringi juhatas Eneken Laanes ja selles osalesid Marju Lauristin, Mirjam Hinrikus ja Indrek Ojam. Vestlusringi saab järele vaadata Ene Mihkelsoni Seltsi YouTube’i kanali vahendusel.

- 28. oktoobril esitleti Vilniuses Leedu Kirjanike Liidus Ene Mihkelsoni luulekogu "Torn" leedukeelset tõlget "Bokštas". Raamatu on tõlkinud Agnė Bernotaitė-Jakubčionienė. Luulekogu esitlusel esinesid eestikeelsete ettekannetega Ene Mihkelsoni Seltsi esinaine Aija Sakova ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse professor Arne Merilai.

- Novembris asus Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhiivis tööle assistent Paul Rhett Pukk, kes tegeleb Ene Mihkelsoni arhiivi korrastamisega. Tema tööd juhendab seltsi juhatuse liige Marin Laak.

 Seltsi kuulub 2022. aasta 31. detsembri seisuga 49 liiget. 2022 aastal astusid seltsi liikmeks Joosep Susi, Asko Tamme ja Jaan Tootsen. Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova.

Liikmemakse ja annetusi laekus 2022. aastal summas 429,25 eurot.

Marju Lauristin annetas seltsile kokku 9000,00, mis kanti üle Tartu Kultuurikapitali Ene Mihkelsoni fondi.

Eesti Kultuurkapitalilt saadi toetust nii õpetajakoolituse läbiviimise (700,00 eurot) kui ka Ene Mihkelsoni mälestuspäeva (2118,00 eurot) korraldamiseks.  

Tegevusaruande koostas Aija Sakova, 1. mail 2023

 


Ülevaade 2021. aasta tegevustest

(põhjalikuma ülevaate kõigist ettevõtmisest saab seltsi uudiste rubriigist: http://www.enemihkelsoniselts.ee/uudised)

- Jaanuaris 2021 kuulutasime välja Ene Mihkelsoni fondi stipendiumi saajad, kelleks olid Jürgen Rooste ja Loone Ots. Mõlemad stipendiaadid esinesid ettekannetega oma läbiviidud uurimistöö teemal oktoobris Tartus toimunud Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud ettekandepäeval.

- Ene Mihkelsoni luulele pühendatud esseekonkursi „Mihkelsoni Lugedes“ võitis Maria Tihhanovskaja esseega „Lakkamatu rutiin“ (juhendaja Heily Soosaar), mis ilmus ka veebiajakirjas Edasi.org.

- Augustis kuulutas selts taaskord välja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia konkursi. Konkursile laekus ettepanekut ning žürii koosseisus Marju Lauristin, Merle Karusoo, Brita Melts ja Ragne Kõuts otsustas preemia üle anda Rein Veidemannile. Preemia üleandmine toimus 21. oktoobril 2021.

- 21. oktoobril toimub järjekordne Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud ettekandepäev, kus esinesid ettekannetega stipendiaadid Jürgen Rooste, Loone Ots ning Ene Mihkelsoni raamatukogud venekeelseid raamatuid uurinud Galina Ponomarjova.

Samuti toimus 21. oktoobril vestlusring „Kuidas lavastada Mihkelsoni?“, milles osalesid Garmen Tabor, Priit Pedajas, Merle Karusoo ning mida juhtis Marju Lauristin. Vestlusring salvestati ning see on kättesaadav seltsi YouTube’i kanalil

- Seltsi YouTube’i kanalile lisandus videosalvestus 2020. aasta ettekandepäeval toimunud vestlusest „Mäletamise poeetika“, milles osalesid Marju Lauristin, Tiina Ann Kirss, Airi Rahi-Tamm ja Jaan Aru ning minda juhatas Joosep Susi. 

- 2021. aasta jooksul ilmusid trükis mitmed varasemate Ene Mihkelsoni fondi stipendiaatite käsitlused. Oma uurimused avaldasid Henrik Sova, Indrek Ojam ja Leo Luks. 

Seltsi kuulub 2021. aasta 31. detsembri seisuga 46 liiget. 2021 aastal astusid seltsi liikmeks Jürgen Rooste, Rein Veidemann, Galina Ponomarjova ja Tiia Toomet. Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova. 

Liikmemakse ja annetusi laekus 2021. aastal summas 510,00 eurot.

Autoriõiguse kasutuse eest laekus seltsile arvete alusel 871, 00 eurot.

Suuremad väljaminekud puudutasid 2021. aastal ettekandepäeva korraldust. Kodulehe ja domeeni eest tasusime kokku 139,00 eurot, raamatupidajale maksime 2020. aasta majandusaruande ja dokumentide sisestamise eest 140,00 eurot. 

Tegevusaruande koostas Aija Sakova, 16. aprillil 2022 


Ülevaade 2020. aasta tegevustest
Põhjalikuma ülevaate kõigist ettevõtmisest saab seltsi uudiste rubriigist: http://www.enemihkelsoniselts.ee/uudised

- Katrin Saukase eestvedamisel lindistas ERR Raadioteater Merle Karusoo seatud ja Katrin Saukase esitatud „Elu ongi hüvastijätt“ (Vikerraadio eetris 21.10.2020),

- lõime Ene Mihkelsoni Seltis Youtube'i kanali, kuhu koondame konverentside ettekannete videolindistused,

- kirjaniku sünniaastapäeval 21. oktoobril korraldasime koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud ettekandepäeva (esinesid stipendiaadid, anti üle kultuurimõtestaja preemia ja toimus vestlus "Mäletamise poeetikast",

- mais ilmus Aija Sakova raamatut „Mäletamise poeetika. Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanid lähivaates“ (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020),

- jätkasime õpetajate koolitustega: 22. oktoobril toimus lähilugemise alane õpetajakoolitus (Tiina Kirss, Aija Sakova), koordineeris Lea Looming

- kuulutasime välja  Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia (konkursi tähtaeg 10.09), preemia pälvisid Henri Kõiv ja Aivar Kull,

- kuulutasime välja Ene Mihkelsoni fondi stipendiumikonkurss (tähtaeg 6.12), stipendiumi pälvisid Loone Ots ja Jürgen Rooste,

- kuulutasime välja õpilaste tõlgenduskonkursi „Mihkelsoni lugedes“ (1.11.2020 - 1.02.2021),

- alustasime tööd Ene Mihkelsoni loomingu tõlgenduskogumikuga (toimetajad Aija Sakova ja Mart Velsker),

- Ugala teatris lavastus Priit Pedajase seatud "Katkuhaud",

- 21. ja 22. augustil toimus Peedomäel, Ene Mihkelsoni endises maakodus Haanjas kirjandusteaduse suvekool "Kirjanduse (po)eetiline ruum" (korraldajad Marin Laak, Aija Sakova). Vaata kava.

Seltsi kuulub 2020. aasta 31. detsembri seisuga 42 liiget (lisandusid Garmen Tabor ja Indrek Tart). Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova.

Tartu Kultuurkapitalile esitati 2020. aastal üks edukas rahastustaotlus õpetajakoolituse läbiviimiseks.
Info liikmemaksude ja annetuste kohta alles laekub. 


Ülevaade 2019. aasta tegevustest

Põhjalikuma ülevaate kõigist ettevõtmisest saab seltsi uudiste rubriigist: http://www.enemihkelsoniselts.ee/uudised

- 10. mail toimus üldkoosolek ja Ene Mihkelsoni pingi avamine koos luulelindistuste lisamise seltsi kodulehele ja QR koodi abil pingi pealt kodulehele viitamine

- 23. augustil toimus õpetajate koolitus „Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis“ ja samuti kuulutati välja õpilastele mõeldud tõlgenduskonkurss „Mihkelsoni lugedes“ (1.06 - 30.09.2019)

- augusti lõpus asutas selts koostöös Tartu Kultuurkapitaliga Ene Mihkelsoni fondi juurde Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia.

- 20. septembril avati Peedomäel, endises Ene Mihkelsoni maakodus mälestustahvel (koostöös MTÜ-ga Peedomäe Tähed).

- 18.–19. oktoobrini toimus Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis konverents „Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75“. Ettekannetega esinesid Arne Merilai, Tiina Ann Kirss, Aigi Rahi-Tamm, Aija Sakova, Johanna Ross, Toomas Kiho, Henrik Sova, Ene-Reet Soovik, Marju Taukar, Joosep Susi, Indrek Ojam, Agnes Neier, Kristiine Kikas ja Tanar Kirs.

Katrin Saukas esitas Merle Karusoo seatud „Elu ongi jumalagajätt – hetki Mihkelsoni eluloost ja luulest.“

Kuulutati välja parimad õpilaste tõlgenduskonkursi „Mihkelsoni lugedes“ tööd. Parimaks tunnistatud essee Ott Palumäelt ilmus ajalehes Postimees.

Esitleti Eva ja Mart Velskri koostatud raamatut „Vaba inimese tunne. Vestlused Ene Mihkelsoniga“ (EKSA, 2019)

Joonas Hellermale anti üle esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia.

- 22. oktoobril toimus koostöös MTÜga Peedomäe Tähed Haanja rahvamajas mälestuspäev „Mägi mäletab“

- Detsembri alguseks laekus Ene Mihkelsoni fondi stipendiumikonkursile 4 taotlust. Fondi nõukogu otsustas stipendiumid määrata kõigile neljale uurimisprojektile: Leo Luks, Kristiine Kikas, Tanar Kirs ja Indrek Ojam.

 

Seltsi kuulub 2019. aasta 31. detsembri seisuga 40 liiget (lisandusid Kristiine Kikas, Toomas Jürgens, Maire Jaanus). Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova.

Liikmemakse on 2019. aastal laekunud summas 170 eurot.

Annetusi seltsile laekus 1000 euro väärtuses Taima Kiisvergilt ja 5000 euro väärtuses Marju Lauristinilt ning 100 euro ulatuses Reet Valgmaalt, 50 euro ulatuses Marje Üksinelt ja Jüri Hainilt.

Eesti Kultuurkapitalile esitati 2019. aastal kaks edukat rahastustaotlust: 700 eurot saadi õpetajakoolituse läbiviimiseks ning 1950 eurot konverentsi korraldamiseks ja esinejatasude maksmiseks.

Tegevusaruande koostas Aija Sakova
Ülevaade 2018. aasta tegevustest

Ene Mihkelsoni Selts on isikute vabatahtlik ühendus ja selle eesmärk on kirjanik Ene Mihkelsoni vaimse pärandi, temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmine ja edasikandmine.

Seltsi asutamiskoosolek toimus 12. mail 2018 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis. Asutamiskoosolekule järgnes avalik Ene Mihkelsonile pühendatud kõnekoosolek, kus esinesid sõnavõttudega Marju Lauristin, Viivi Luik, Aija Sakova, Eneken Laanes ja Maimu Berg. Ene Mihkelsoni luulet kogumikust „Kõik redelid on tagurpidi“ luges näitleja ja seltsi asutajaliige Katrin Saukas.

Seltsi 25 asutajaliikme hulka kuuluvad kirjanikud Viivi Luik, Maimu Berg, Hasso Krull, Aare Pilv, Carolina Pihelgas, kirjandusteadlased Janika Kronberg, Marin Laak, Arne Merilai, Tiina Ann Kirss, Sirje Olesk, Mart Velsker, Rutt Hinrikus, Eneken Laanes, Jaak Tomberg, Aija Sakova, Eve Pormeister, Berk Vaher, aga ka Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Merle Karusoo, Katrin Saukas, Aigi Rahi-Tamm, Reet Valgmaa, Lea Tooming ja Eva Velsker.

Selts registreeri Äriregistris 18. juunil 2018.

2018. aastal kõige olulisem tegevus on Tartu Kultuurikapitali juurde Ene Mihkelsoni Fondi asutamine. Leping Tartu Kultuurkapitaliga sõlmiti 12. septembril 2018. Ene Mihkelsoni pärandi hoidja Marju Lauristin annetas fondi jaoks 10 000 eurot, mille selts vahendas Tartu Kultuurkapitalile.

2018. aastal kuulutati koostöös Tartu Kultuurkapitaliga välja esimene Ene Mihkelsoni fondi uurijastipendiumite konkurss kolmele stipendiumile. Fondi nõukogu koosseisus Hasso Krull, Marju Lauristin, Arne Merilai, Mart Velsker ja Aija Sakova otsustas stipendiumid määrata Ene-Reet Soovikule, Henrik Sovale ja Marju Taukarile.

Sügisel, Ene Mihkelsoni 74. sünniaastapäeval (21.10.2018) toimus Tartus Karl Ristikivi Seltsi ruumides (Hermanni 18, Tartu) mälestusõhtu, kus arutati Ene Mihkelsoni romaani „Nime vaev“ üle ja tehti plaane 2019. aastaks.

Oktoobris 2018 valmis Ene Mihkelsoni Seltsi koduleht www.enemihkelsoniselts.ee. Seltsi kodulehte haldab juhatuse liige Aija Sakova.

22. oktoobril 2018 osales seltsi juhatuse liige Aija Sakova vestlussaates Plekktrumm, mis oli pühendatud Ene Mihkelsoni mälestusele. 19. oktoobri ajalehes Sirp ilmus Aija Sakova Ene Mihkelsoni loomingule ja mälestusele pühendatud arvamuslugu „Su tulek on me saatus“.

2018. aasta lõpul asutas seltsi juhatuse liige Marin Laak koos Aare Laagi ja Reet Valgmaa MTÜ Peedomäe Tähed, mis on Ene Mihkelsoni Seltsi koostööpartneriks.

2019. aastal on plaanis seltsi haridusprogrammi algatamine (koolitus õpetajatel ning esseekonkurss gümnaasiumiõpilastele). Samuti 18.–19. oktoobrini Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonnas toimuva Ene Mihkelsonile pühendatud konverentsi „Elu. Aeg. Lugu. Ene Mihkelson 75“ korraldamine.

Seltsi kuulub 2018. aasta 31. detsembri seisuga 37 liiget. Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova.

Liikmemakse on 2018. aastal laekunud 30 liikmelt summas 280 eurot.
Annetusi seltsile laekus 10 000 euro väärtuses Marju Lauristinilt, mille selts vahendas Tartu Kultuurkapitalile.

Tegevusaruande koostas Aija Sakova