Konverents "Inimene algab sõnast. Ene Mihkelson 80"

18.–19. oktoobrini 2024 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Ene Mihkelsoni Seltsi konverents "Inimene algab sõnast. Ene Mihkelson 80".


Plenaarettekannetega esinevad Tartu Ülikooli eesti kirjanduse professor Arne Merilai ja kirjanik ning uurija Hasso Krull. Ene Mihkelsoni loominguga astub dialoogi kirjanik Lilli Luuk ja Mihkelsoni mõistatusest kõneleb professor Rein Veidemann.

Konverentsil kuulutatakse välja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia laureaat ning lavale astuvad parimad õpilaste tõlgenduskonkursi "Mineviku mõju" kirjutajad.

Ootame ettekandeid, mis käsitlevad sõna mõju ja jõudu ning avavad Ene Mihkelsoni loomingut just sellest vaatenurgast.

Konverentsi "Inimene algab sõnast. Ene Mihkelson 80" korraldustoimkonda kuuluvad Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum, Ene Mihkelsoni Selts), Sirje Olesk, Lilli Luuk ja Aija Sakova (Ene Mihkelsoni Selts).

Palume saata pealkiri koos lühikese lahtikirjutusega (kuni 300 sõna) hiljemalt 25. augustiks 2024 marin.laak@kirmus.ee ja aija.sakova@gmail.com.