Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital ootavad 10. septembriks taas ettepanekuid Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia üleandmiseks.


Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemiat on välja antud 2019. aastast, mil selle pälvis Joonas Hellerma. 2020. aastal anti preemia Aivar Kullile ja Henri Kõivule. Aivar Kulli puhul rõhutati tema järjepidevat tööd kirjandus tutvustamisel nii kirjutiste kui ka raadiosaadete kaudu. Henri Kõivu puhul tunnustati tema kriitilist ja teravat mõtestamistööd ajakirjanduses ning ühiskonnas toimuva kohta. Esile tõsteti tema 2020. Aasta kevadel ajakirjas Vikerkaar ilmunud põhjalikku  analüüsi tselluloositehase debatist.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia on preemia ühe asutaja ja žürii liikme Marju Lauristini sõnul mõeldud Eesti kultuurimeedias ühe akadeemilise aasta jooksul ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

2019. aastal, kui anti üle esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia sõnas žürii esimees Merle Karusoo: „Ajal, mil keel, kultuur, haridus, teadus on poliitikute jaoks ainult valmisteeelne lubadusjuttude teema, on eriliselt väärtuslikud inimesed ja institutsioonid, kes väsimatu visadusega meie maailma avardada ja meid kokku viia püüavad. Ene Mihkelsoni preemia on rahalises mõttes väike, aga mõelgem nii, et see on tükike tema elutööpreemiast.“

Preemiale saavad kandideerida autorid, kes on akadeemilise aasta jooksul (1. septembrist kuni 31. augustini) avaldanud kultuuriväljaannetes või teiste meediakanalite kultuurirubriikides / programmides kultuurifilosoofilisi, esseistlikke või analüütilisi tekste (sh raadio- ja telesaated). Preemiale kandideerivaid kirjutisi, raadio- või telesaateid konkursile esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete või programmide toimetused kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed.

Preemia asutasid 2019. aastal Tartu Kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital. Seda makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist ja selle suurus on 1000 eurot. Konkursile esitatud töid hindab neljaliikmeline žürii koosseisus Merle Karusoo, Ragne Kõuts, Brita Melts ja Marju Lauristin.

Preemia antakse 2021. aastal üle kolmandat korda ja see antakse üle kirjaniku sünniaastapäeva, 21. oktoobri paiku toimuval ettekandepäeval.

Kandideerimiseks tuleb 10. septembriks esitada Tartu Kultuurkapitalile (kultuurkapital@raad.tartu.ee) vabas vormis taotlus koos põhjendusega ning koopia preemiale esitatava(te) töö(de)st.

 

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut on leitav Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi kodulehelt:

https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-kultuurimotestaja-preemia-statuut/

http://www.enemihkelsoniselts.ee/kultuurimotestaja-preemia/statuut

 

Rohkem infot:

Aija Sakova, Ene Mihkelsoni Selts, aija.sakova@gmail.com
Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, kristjan.silm@kultuurkapital.ee