2020. ja 2021. aastal on ajakirjas Keel ja Kirjandus ilmunud kolme Ene Mihkelsoni stipendiaadi käsitlused.

2020. aasta juulis ilmus filosoof Henrik Sova artikkel "Semantiline pragmatism Ene Mihkelsoni proosas" (7/2020). 2021. aasta aprillis avaldas Keel ja Kirjandus kirjandusteadlase Indrek Ojami artikli "Jutustuse lagunemine ja stseeniline poeetika Ene Mihkelsoni proosas" (5/2021) ning sama aasta juulis ilmus filosoof Leo Luksi käsitlus "Radikaalne kodutus Ene Mihkelsoni luules" (7/2021).
Lisaks ilmus 2020. aasta oktoobri Keeles ja Kirjanduses Indre Ojami arvustus "Otsusta vaba inimese tunde järgi"  Eva ja Mart Velskri koostatud kogumikule "Vaba inimese tunne".

Nii Henrik Sova, Indrek Ojam kui ka Leo Luks on olnud Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi stipendiaadid. Henrik Sova pälvis stipendiumi 2019. ja Indrek Ojam ning Leo Luks 2020. aastal.