21. oktoobril 2024 oleks kirjanik Ene Mihkelson tähistanud oma 80. sünnipäeva. Kirjaniku loomingu erakordsuse esiletõstmiseks ning kirjanikule omaste väärtuse hoidmiseks kutsuvad Ene Mihkelsoni Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv esitama ettepanekuid teaduslikeks ja kunstilistes käsitlusteks konverentsil “Inimene algab sõnast. Ene Mihkelson 80” (18.-19. oktoobrini 2024 Eesti Kirjandusmuuseumis).


Plenaarettekannetega esinevad Tartu Ülikooli eesti kirjanduse professor Arne Merilai ja kirjanik ning uurija Hasso Krull. Ene Mihkelsoni loominguga astub dialoogi kirjanik Lilli Luuk ja Mihkelsoni mõistatusest kõneleb professor Rein Veidemann.

Konverentsil kuulutatakse välja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia laureaat ning lavale astuvad parimad õpilaste tõlgenduskonkursi "Mineviku mõju" kirjutajad.

Ootame ettekandeid, mis käsitlevad sõna mõju ja jõudu ning avavad Ene Mihkelsoni loomingut just sellest vaatenurgast.

Konverentsi "Inimene algab sõnast. Ene Mihkelson 80" korraldustoimkonda kuuluvad Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum, Ene Mihkelsoni Selts), Sirje Olesk, Lilli Luuk ja Aija Sakova (Ene Mihkelsoni Selts).

Palume saata pealkiri koos lühikese lahtikirjutusega (kuni 300 sõna) hiljemalt 25. augustiks 2024 marin.laak@kirmus.ee ja aija.sakova@gmail.com.