1. juunil 2024 kogunes seltsi üldkoosolek, et kinnitada majandusaasta aruanne ning valida aastateks 2024-2027 uus juhatus.
Alates 22. oktoobrist 2024 kuuluvad üldkoosoleku otsuse kohaselt juhatusse Marju Lauristin, Marin Laak, Aija Sakova, Sirje Olesk ja Lilli Luuk.
Vastavalt põhikirjale kuulub seltsi juhatusse viis liiget ja selle volitused kehtivad kolm aastad.  Selsti juhtusse kuulusid aastatel 2018-2021 Marju Lauristin, Marin Laak, Mart Velsker, Janika Kronberg ja Aija Sakova. Sama koosseis jätkas ka aastatel 2021-2024. Senise juhatuse volitused kehtivad kuni 21. oktoobrini 2024.