Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi statuut

Statuut pärineb Tartu Kultuurkapitali koduleheküljelt


Ene Mihkelsoni fondi stipendiumi statuut

 1. Ene Mihkelsoni fondi asutas Tartu Kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni Selts eesmärgiga edendada Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist.
 2. Ene Mihkelsoni stipendiumiga toetatakse uurijaid, kes soovivad süvitsi tegeleda Ene Mihkelsoni loominguga või sellega seotud uurimisküsimustega.
 3. Väljamakstavate stipendiumite arvu ja suuruse otsustab fondi nõukogu.
 4. Stipendiumi saab taotleda üks kord aastas.
 5. Tartu Kultuurkapital kuulutab stipendiumikonkursi välja hiljemalt kuu aega enne konkursi tähtaega Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi infokanalites.
 6. Stipendiumitaotlusi saavad esitada kõik, kellel on soov tegeleda süvitsi Ene Mihkelsoni loomingu mõne aspekti uurimisega. Stipendiumi taotlemise eelduseks ei ole akadeemiline teaduskraad, samuti ei ole stipendiumi taotlejatele seatud ealisi piiranguid.
 7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:
  - taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet),
  - kokkuvõte senisest erialasest tegevusest (ja hariduskäigust) koos stipendiumi perioodiks planeeritava uurimisprojekti lühikirjeldusega.
 8. Stipendiumite saajad valib välja viieliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Mart Velsker Tartu Kultuurkapitali esindajana, Arne Merilai Tartu Ülikoolist, Marju Lauristin, Aija Sakova ja Hasso Krull Ene Mihkelsoni Seltsist.
 9. Stipendiumikomisjoni ettepanekud kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.
 10. Stipendiumi saajatest teavitatakse Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi infokanalites.
 11. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse ka aruandluse kord ja tähtajad.
 12. Stipendiumi saaja on valmid pidama oma uurimistulemusi tutvustava avaliku ettekande, mille korraldab Ene Mihkelsoni Selts.
 13. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.