Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud ettekandepäeval Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis välja antud kultuurimõtestaja preemia läks tänavu jagamisele kultuuriloolase ja -kriitiku Aivar Kulli ning Müürilehe tegevtoimetaja Henri Kõivu vahel.

Aivar Kull on järjepidevalt rahvale tutvustanud kirjandust nii läbi kirjutiste kui ka raadiosaadete, ta on kirjutanud Oskar Lutsu monograafia, Lembit Eelmäe monograafia, kaks kriitikakogumikku ja üle 500 arvustuse.

"Mina pean ennast rohkem populariseerijaks, mulle meeldib klassikutest kirjutada ja püüda neid uue nurga alt ellu äratada. Eks sinna juurde käib ka mõtestamine, seda olen ma ka püüdnud. Sõna "kultuurimõtestaja" on niivõrd oluline ja kaalukas, et see on igati korralik tunnustus," kommenteeris Kull "Aktuaalsele kaamerale".

Henri Kõivu puhul tõi žürii esile kriitiliselt ja teravalt ajakirjanduses ning ühiskonnas toimuva mõtestamist. Kevadel ilmus tal Vikerkaares põhjalik analüüs tselluloositehase debatist.

"See pikk lugu, mille eest mulle preemia anti, ajakirjanduse tegevusmudelisse praegu veel väga hästi ei sobitu. Aga ma loodan, et see preemia julgustab toimetajaid ja omanikke meedias rohkem tegevusmudeli piire kompama ja uuendusliku ning ajatuma funktsiooni poole püüdlema," sõnas Kõiv.

Preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

2019. aasta Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Joonas Hellerma.
Preemia suurus on 1000 eurot. Seda maksab välja Tartu kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fond.