1. märtsil 2019 alustab Ene Mihkelsoni Selts kirjandusõpetajatele mõeldud koolituste sarja, mille eesmärk on (taas)teadvustada lähilugemisel põhineva ehk süveneva tekstikäsitluse rolli tänases üha kiirenevas ja pinnapealsetele naudingutele orienteeritud ajas.

Olen veendud, et just süvenemine ja oma elutempo teadlik aeglustamine on märksõnad, millest on kaasajal inimestel enim puudus. Ene Mihkelson on kirjanikuna alati nende teemade eest seisnud ning neid oma loomingu ja kirjutamise viisiga väljendanud. Olen ise mitmetes oma kirjutistes ja sõnavõttudes – „Siis kui on sügavust“ (Postimees, 20.10.2017), „Su tulek on me saatus“ (Sirp, 19.10.2018) ja saates Plekktrumm (22.10.2018) – juhtinud tähelepanu Ene Mihkelsoni loomingu süvenemist, aga ka iseendasse või mõnda teemasse kaevumist puudutavatele aspektidele. Mujal olen kirjutanud ka aeglustumise võimalikkusest keeleõppe kaudu („Aeglustuda – milleks ja kuidas?“, 27.12.2018). Teisisõnu sellest et inimesele on antud vabadus valida elada oma elu tähenduslikumalt. Aeglustumine, killustatuse vähendamine ning mingi(te) teema(de)ga süvitsi tegelemine võiks kindlasti olla üks viis tuua oma argipäeva rohkem tähenduslikkust.

Usun, et ka noored otsivad ja vajavad teejuhiseid, kuidas neil on võimalik oma elu teadlikumalt kujundada, kuidas mõtestada iseend ja oma rolli maailmas, eestlust ja inimeseks olemise keerukust üleüldiselt. Lähilugemine on teksti süvenemise viis, mis võimaldab süvenejal astuda dialoogi teksti ja selle autoriga ning võib seeläbi pakkuda võimalusi iseendasse vaatamiseks ning maailma mõtestamiseks. Seetõttu oleme otsustanud, et tahame seltsi poolt ja Ene Mihkelsoni nimel pakkuda õpetajatele võimalust värskendada oma teadmisi lähilugemise praktikatest. Sest just õpetaja on see, kes saab olla eeskujuks ja anda noorele inimesele oma sõnade ja tegude kaudu teejuhiseid. Parimad teadmised on minu hinnangul ära tuntud ja läbi tunnetatud veendumused. Tahame kutsuda õpetajaid liituma süveneva lähilugemise kogukonnaga ja inspireerida neid vaimustuma Ene Mihkelsoni loomingust, et nemad omakorda inspireeriksid noori vaimustuma.

Ootame huvitatud õpetajaid endast märku andma ja osalema kirjandusteadlaste Tiina Kirsi ja siinkirjutaja koolitusel „Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustamise viisid“. Ühtlasi kuulutame välja gümnaasiumiõpilastele mõeldud esseekonkursi „Mihkelsoni lugemine“. Kõik õpetajad, kes soovivad inspireerida oma õpilasi konkursil osalema, on oodatud ka koolitusele. Parimaid juhendajaid soovib selts ka premeerida.

Aija Sakova
Ene Mihkelsoni Seltsi esinaineTäpsem info koolituse ja esseekonkursi tingimuste kohta vaata  seltsi haridusprogrammi lehelt:
Õpetajate koolitus "Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustamise viisid"
Esseekonkurss „Mihkelsoni lugemine“

Üleskutse Õpetajate Lehes, 18.01.2019