Esseekonkursi võitja Ott Jaagup Palumäe töö lähtub Ene Mihkelsoni luuletusest "Eesti elu teeb haigeks nõnda et vend on", mis on algselt ilmunud luulekogus "Pidevus neelab üht nuga" (Tuum, 1977) ja valikkogus "Kaalud ei kõnele" (Tuum, 2000).


18.–19. oktoobrini toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis kirjanik Ene Mihkelsonile pühendatud konverents „Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75“, kus kogenud teadlaste ja pealekasvavate uurijate kõrval on kuulda ka gümnaasiumiõpilaste vaated Ene Mihkelsoni luulele.

Suvel 2019 kuulutas Ene Mihkelsoni Selts välja õpilastele mõeldud tõlgenduskonkursi „Mihkelsoni lugedes“ ja kutsus ühtlasi kirjandusõpetajaid lähilugemise alasele koolitusele. Koolitust „Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis“ korraldasid nii selts kui ka Eesti Kirjandusmuuseum ja selle viisid läbi lavastaja ja teatripedagoog Merle Karusoo, näitleja Katrin Saukas ning kirjandusteadlane ja Mihkelsoni loomingu uurija Aija Sakova.  Koolitusel osales kolmteist kirjandusõpetajat üle Eesti.

Õpilaste tõlgenduskonkurss toimus kahes eri kategoorias, oodatud olid nii esseed kui ka videotõlgendused. Ühe konkursi žürii liikme ja Ene Mihkelsoni Seltsi esinaise Aija Sakova sõnul laekus konkursile üllatuslikult palju töid ehk 35 esseed ja 7 videotõlgendust, mille tegemisse olid kaasatud 22 õpilast. „See tähendab, et kokku tegeles Ene Mihkelsoni luulega intensiivselt vähemalt 57 õpilast viiest erinevast koolist. Tegelikkuses küllap isegi rohkem, sest kõik ei saatnud ehk oma töid konkursile.“

Sakova sõnul on selts ja õpilaste tõlgenduskonkurssi eest vedanud inimesed äärmiselt uhked konkursil osalenud koolide üle (Vanalinna Hariduskolleegium, Pelgulinna Gümnaasium, Kadrina Keskkool, Hugo Treffneri Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium). „Oleme kirjandusõpetajatele väga tänulikud, et nad julgustasid õpilasi Mihkelsoni luulet lugema ja seda enda jaoks mõtestama. Aitäh Sanne Haab, Hille Magnus, Liivi Heinla, Karin Soodla ja Katrin Roodla.“

Žürii hindas eraldi esseid ja audiovisuaalseid tõlgendusi. Esseede kategoorias pälvis esikoha Vanalinna Hariduskolleegiumi 12. klassi õpilane Ott Jaagup Palumäe esseega „Ene Mihkelsoni lugedes“ (õpetaja Sanne Haab), teise koha Hanna Simona Allas Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassist esseega „Vaikus mu ümber“ (õpetaja Karin Soodla) ja kolmanda Karmel Kai Murumaa Pelgulinna Gümnaasiumi 12. klassist esseega „Luuletuste välimääraja“ (õpetaja Hille Magnus). Eripreemia sai Grete Kangro Vanalinna Hariduskolleegiumi 9. klassist.

Videotõlgendustest nimetati parimaks Pelgulinna Gümnaasiumi õpilase Karl Johannes Papi luuletuse „Vaikus on tagavokaalne“ tõlgendus (õpetaja Hille Magnus).

Õpilaste konkursist on konverentsi raames juttu 18. oktoobril kell 13:15, mil auhinnatud tööde autorid esitavad ka oma tõlgendused.

Kogu konverentsi kava: www.enemihkelsoniselts.ee/konverents-elu-aeg-lugu

Rohkem infot konverentsi ja sellega seotud sündmuste kohta: http://www.enemihkelsoniselts.ee/uudised/uued-pilgud-ene-mihkelsoni-loomingule