Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi nõukogu otsustas eraldada 2021. aastaks kaks Ene Mihkelsoni fondi uurijastipendiumi.

Stipendiumi pälvisid Loone Ots ja Jürgen Rooste. Loone Otsa uurimistöö eesmärk on uurida võrdlevalt paganliku ja kristliku mõtteviisi esinemist Ene Mihkelsoni romaanides. „Rööbiti seni esile toodud eesti (paganliku) mütoloogiaga on Mihkelsoni proosas hoomatav ka kristlik mütoloogia. On oluline näiteks küsida, kui palju leidub Mihkelsoni tekstides otseseid või kaudseid viiteid piiblitekstidele, k.a nende alusel loodud eesti vanasõnadele.“

Jürgen Rooste eesmärk on tegeleda proosa ja vabavärsi vahelise ülemineku loomingulise uurimisega. „Olen aastaid tegelenud n.ö „vajuva vee piiri“ ehk siis luule olemuse või serva otsimisega. Ene Mihkelsoni luule on olnud nois arutlusis üks inspireerivamaid. Soov on selle teemaga süvitsi tegeleda.“

Ene Mihkelsoni uurijastipendium kuulutati esmakordselt välja 2018. aasta oktoobris. 2019. aastal pälvisid stipendiumi Ene-Reet Soovik, Henrik Sova ning Marju Taukari ja Joosep Susi ühisprojekt. 2020. aastal pälvisid stipendiumi kirjandusteadlased Kristiine Kikas, Tanar Kirs ja Indrek Ojam ning filosoof Leo Luks. Stipendiaatide uurimustöö tulemusi on tutvustatud Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud konverentsil (2019) ja ettekandepäeval (2020).

2019. aasta konkursile oodati nii Ene Mihkelsoni loominguga süvitsi tegelevaid kui ka üldisemaid teemapüstitusi, mis keskenduksid kirjandusteooriale, ajaloole, loomingupsühholoogiale või filosoofiale.

Ene Mihkelsoni fondi asutas Tartu Kultuurkapitali juurde 2018. aasta sügisel Ene Mihkelsoni Selts. Fondi eesmärk on edendada kirjaniku loomingu uurimist ning hoida elavana tema ideid ja väärtusi. Fondi algkapitaliks oli 10 000 eurot. Fondi võivad teha annetusi nii era- kui juriidilised isikud. Ene Mihkelsoni fondi haldab viie-liikmeline nõukogu. Nõukogu liikmed otsustavad ka stipendiumide saajad. Fondi nõukogusse kuuluvad Hasso Krull (esimees), Marju Lauristin, Aija Sakova, Arne Merilai ning Tartu Kultuurkapitali esindaja.

Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapital arveldusarve kontodele EE092200221011379347 Swedbankis, EE251010102052050006 SEB Pankis või EE537700771000654154 LHV pangas, märgusõnaga „Ene Mihkelsoni fond“.

 

Lähem info:

Aija Sakova, Ene Mihkelsoni Selts, aija.sakova@gmail.com
Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, kristjan.silm@kultuurkapital.ee