Detsembri keskel otsustas Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi nõukogu eraldada 2020. aastaks neli Ene Mihkelsoni fondi uurijastipendiumi.

Stipendiumi pälvisid kirjandusteadlased Kristiine Kikas, Tanar Kirs ja Indrek Ojam ning filosoof Leo Luks. Tallinna Ülikooli doktorant Kristiine Kikas ja Tartu Ülikooli doktorant Tanar Kirs keskenduvad Ene Mihkelsoni luule lähilugemisele. Indrek Ojami uurimisprojekt asetab Mihkelsoni proosa W. G. Sebaldi loomingu kõrvale ning Leo Luks süveneb kodutusekogemusse Mihkelsoni loomingus.

Ene Mihkelsoni uurijastipendium kuulutati esmakordselt välja 2018. aasta oktoobris. 2019. aastal pälvisid stipendiumi Ene-Reet Soovik, Henrik Sova ning Marju Taukari ja Joosep Susi ühisprojekt. Uurimuste tulemusi tutvustasid stipendiaadid Ene Mihkelsoni 75. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil Tartus.

2019. aasta konkursile oodati nii Ene Mihkelsoni loominguga süvitsi tegelevaid kui ka üldisemaid teemapüstitusi, mis keskenduksid kirjandusteooriale, ajaloole, loomingupsühholoogiale või filosoofiale.

Konkursile laekus neli taotlust. Ehkki algselt oli plaanis välja anda kaks 700-eurost stipendiumi, tegi fondi nõukogu otsuse toetada kõiki taotlejaid. „Tänavu tähistati Ene Mihkelsoni 75. sünniaastapäeva, konverents tõi Mihkelsoni loomingu juurde mitu nooremat kirjandusteadlast. Otsustasime töö jätkamist innustada,“ kinnitas fondi nõukogu esimees Hasso Krull.

Ene Mihkelsoni fondi asutas Tartu Kultuurkapitali juurde 2018. aasta sügisel Ene Mihkelsoni Selts. Fondi eesmärk on edendada kirjaniku loomingu uurimist ning hoida elavana tema ideid ja väärtusi. Fondi algkapitaliks oli 10 000 eurot. Fondi võivad teha annetusi nii era- kui juriidilised isikud.

Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi nõukokku kuuluvad Hasso Krull, Marju Lauristin, Arne Merilai, Aija Sakova ja Toomas Jürgenstein.