Täna on Ene Mihkelsoni 78. sünniaastapäev. Kirjanikku ennast ei ole enam meiega rohkem kui viis aastat.
Seltsi esinaine Aija Sakova pani sel puhul kirja väikse tagasivaate "Kuidas mäletada kirjanikku? Ene Mihkelson 78" seltsi senisele tegevusele.

Aija Sakova kirjutab muuhulgas:

"Kirjanik Ene Mihkelsoni (1944–2017) ei ole nüüdseks meiega enam rohkem kui viis aastat. Sel aastal meenutasid tema lähedasemad sõbrad ja teekaaslased teda mälestuspäevaga „Rännakud Enega“. Ene Mihkelsoni Selts, mille asutasid 2018. aastal 25 kirjaniku sõpra ja tema loomingu austajat, on nüüdseks tegutsenud juba 4,5 aastat. Selle ajaga on liikmete arv kasvanud pea poole võrra ning algatatud on mitmeid ettevõtmisi, et toetada Mihkelsonile omaste väärtuste püsimist ja levikut ning tema loomingu uurimist. Koostöös Tartu Kultuurkapitaliga on algatatud uurija-stipendiumid ja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, selts on liikmete ja partnerite (Eesti Kirjandusmuuseum, Liivi Muuseum jt) abi ning Eesti Kultuurkapitali toega eest vedanud õpetajatele suunatud haridusprogrammi, korraldanud iga-aastaseid ettekandepäevi ja vestlusringe.

Eva ja Mart Velskri koostatuna ilmus kirjastuses EKSA vestluste kogumik „Vaba inimese tunne“ (2019). ERRi Raadioteatri "Luuleruumi" saates lavastus Merle Karusoo ja Katrin Saukase abiga "Elu ongi jumalagajätt" (2020).  Ugala teatris lavastus Priit Pedajase käe all „Katkuhaud“ (2020), ilmunud on luulekogu „Torn“ läti- ja leedukeelsed tõlked (tõlkijateks Guntars Godiņš ja Agnė Bernotaitė-Jakubčionienė). Ootamas on kirjaniku arhiivi korrastamine Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhiivis, seni ilmumata luuletuste koondamine ja avaldamine ja palju muudki. Cornelius Hasselblatt on teinud proovitõlkeid „Katkuhauast“ saksa keelde, ka inglise keelde on tõlgitud tükikesi, kuid romaani enda ilmumine mõnes suuremas keeles ootab ikka veel ees."

*
"2019. ja 2020. aastal teostunud tõlgenduskonkursid „Mihkelsoni lugedes“ näitasid, et Mihkelsoni luule kõnetab noori väga. Valik koolitustel osalenud õpetajaid julgustas ka oma õpilasi Mihkelsoni luulega tegelema ning seltsi konkurssidele laekus hulganisti ägedaid ja puudutavaid käsitlusi Mihkelsoni luulest ja sellega kaasa mõtlemisest. Oli selge, et Mihkelsoni loomingus püstitatud eksistentsiaalsed küsimused ning filosoofiline lähenemine kõnetab ning võimaldab väga elulisi ja kaasaegseid sisenemisi tema luuleilma. Tema luule võib puudutada igaüht, kes vaid tahab tema tekstide maailma siseneda ja need endale tähenduslikuks muuta. Selle üle on tõesti hea meel, sest eesti luules nagu ka proosas ei ole teist sellist nagu on Ene Mihkelson.

Mihkelson on kirjanik, kelle looming võib puudutada lugejat tõepoolest väga isiklikul tasandil, ent see on samal ajal ka sügav sissevaade oma aega ning inimese ja aja suhetesse. Tema looming püstitab ja sõnastab moraali- ja ajaloofilosoofilisi küsimusi ning võimaldab selliselt dialoogi väga erinevates kunstivaldkondades. Nii näiteks on seltsi mitme liikme suureks unistuseks, et ühel päeval valmiks Mihkelsoni loomingu põhine film või seriaal, ette valmistamisel aga juba on tema luulel põhinev tantsulavastus.

Ene Mihkelsoni looming elab ja just nii see peabki olema.

Aitäh kõigile, kes aitavad tema loomingut mitte ainult elus hoida, vaid sellest inspiratsiooni ammutada ja selle kaudu sügavat inimlikku puudutust kogeda."

*
Ene Mihkelsoni Seltsi tegevust saab jälgida nii seltsi kodulehe kui ka Facebooki vahendusel. Toetada on võimalik seltsi tegevusi nii annetuste kui ka isikliku osaluse kaudu.
Annetused võivad, aga ei pea olema seotud seltsi eri tegevusvaldkondadega:
  • "haridusprogramm",
  • "stipendiumid uurijatele",
  • "kultuurimõtestaja preemia", 
  • "ettekandepäevad".
Juhul kui annetus on seotud konkreetsesse valdkonda panustamise sooviga, tuleks see teemavaldkond annetuse selgituses ära märkida.
Ene Mihkelsoni Selts MTÜ arvelduskonto asub SEB pangas: EE061010220271952223
Juhul kui annetaja ei soovi oma nime avalikustada, palume sellest seltsi juhatusele eraldi teada anda.