20.-21. oktoobrini 2023 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis kahepäevane konverents “Olnu on ikka veel täna”, mis on pühendatud metsavendluse aja uurimisele ja kirjanduse erirollile ajalooliste teemade avamisel.

Konverentsi eesmärk on avada metsavendluse aja uurimist ja käsitlemist eri vaatenurkade kaudu ning otsida viise, kuidas metsavendluse aega saaks käsitleda ajaloo ja kirjanduse lõimitud õpetamisel.

Konverentsi esimene päev annab ülevaate metsavendluse aja uurimise akadeemilisest seisust, aga ka kodu kaotamise ja pakku minemise temaatikast laiemalt ning sellestki, kuidas metsavenna temaatikat on käsitletud kirjanduses. Samuti kuulutatakse välja ja antakse üle konverentsi esimesel päeval Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia.

Konverentsi teine päev on pühendatud metsavendade aja avamisele ajaloo ja kirjanduse tundides. Teisel päeval toimuvad ka ajaloo- ja kirjandusõpetajatele mõeldud praktilised töötoad. Ene Mihkelsoni romaani "Ahaseeruse uni" valitud katkendite ja tema luuletuste kaudu avatakse ajaloo- ja kirjandusõpetuse lõimutud õpetamise võimalusi.

Ettekannetega esinevad ajaloolased Peeter Kaasik, Mauri Kiudsoo ja Aigi Rahi-Tamm, folklorist Mari-Ann Remmel, kirjandusteadlased Janika Kronberg, Tiina-Ann Kirss, Aija Sakova, Galina Ponomarjova ja Marin Laak ning ajakirjanik Rasmus Kagge. Tervitussõnad on lubanud edastada Kaitseväe juhataja Martin Herem ja sotsiaalteadlane, Ene Mihkelsoni Seltsi juhatuse liige Marju Lauristin.

Konverentsipäevade sisse mahub ka kaks arutelupaneeli: kirjanduse rollist ajaloo teemade käsitlemisel ja kirjanduse ning ajaloo lõimitud õpetamisest. Esimest arutelu juhib kirjandusteadlane Eneken Laanes ning teist kirjandusteadlane ja -didaktik Joosep Susi.

Täpsem info konverentsi ajakava ja registreerimisinfoga avaldatakse Ene Mihkelsoni Seltsi ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts kodulehtedel septembris.

Konverentsi korraldavad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ja Ene Mihkelsoni Selts koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga. Konverentsi toetavad Eesti Sõjamuuseum, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Ülikool ja Haridus- ja Teadusministeerium.