Aastate ülevaated

MTÜ Ene Mihkelsoni Seltsi majandusaasta aruanded leiab ka äriregistrist, kuid huvi korral saab need ka siit alla laadida:
2018
2019
2020


Ülevaade 2020. aasta tegevustest
Põhjalikuma ülevaate kõigist ettevõtmisest saab seltsi uudiste rubriigist: http://www.enemihkelsoniselts.ee/uudised

- Katrin Saukase eestvedamisel lindistas ERR Raadioteater Merle Karusoo seatud ja Katrin Saukase esitatud „Elu ongi hüvastijätt“ (Vikerraadio eetris 21.10.2020),

- lõime Ene Mihkelsoni Seltis Youtube'i kanali, kuhu koondame konverentside ettekannete videolindistused,

- kirjaniku sünniaastapäeval 21. oktoobril korraldasime koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud ettekandepäeva (esinesid stipendiaadid, anti üle kultuurimõtestaja preemia ja toimus vestlus "Mäletamise poeetikast",

- mais ilmus Aija Sakova raamatut „Mäletamise poeetika. Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanid lähivaates“ (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020),

- jätkasime õpetajate koolitustega: 22. oktoobril toimus lähilugemise alane õpetajakoolitus (Tiina Kirss, Aija Sakova), koordineeris Lea Looming

- kuulutasime välja  Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia (konkursi tähtaeg 10.09), preemia pälvisid Henri Kõiv ja Aivar Kull,

- kuulutasime välja Ene Mihkelsoni fondi stipendiumikonkurss (tähtaeg 6.12), stipendiumi pälvisid Loone Ots ja Jürgen Rooste,

- kuulutasime välja õpilaste tõlgenduskonkursi „Mihkelsoni lugedes“ (1.11.2020 - 1.02.2021),

- alustasime tööd Ene Mihkelsoni loomingu tõlgenduskogumikuga (toimetajad Aija Sakova ja Mart Velsker),

- Ugala teatris lavastus Priit Pedajase seatud "Katkuhaud",

- 21. ja 22. augustil toimus Peedomäel, Ene Mihkelsoni endises maakodus Haanjas kirjandusteaduse suvekool "Kirjanduse (po)eetiline ruum" (korraldajad Marin Laak, Aija Sakova). Vaata kava.

Seltsi kuulub 2020. aasta 31. detsembri seisuga 42 liiget (lisandusid Garmen Tabor ja Indrek Tart). Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova.

Tartu Kultuurkapitalile esitati 2020. aastal üks edukas rahastustaotlus õpetajakoolituse läbiviimiseks.
Info liikmemaksude ja annetuste kohta alles laekub. 


Ülevaade 2019. aasta tegevustest

Põhjalikuma ülevaate kõigist ettevõtmisest saab seltsi uudiste rubriigist: http://www.enemihkelsoniselts.ee/uudised

- 10. mail toimus üldkoosolek ja Ene Mihkelsoni pingi avamine koos luulelindistuste lisamise seltsi kodulehele ja QR koodi abil pingi pealt kodulehele viitamine

- 23. augustil toimus õpetajate koolitus „Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis“ ja samuti kuulutati välja õpilastele mõeldud tõlgenduskonkurss „Mihkelsoni lugedes“ (1.06 - 30.09.2019)

- augusti lõpus asutas selts koostöös Tartu Kultuurkapitaliga Ene Mihkelsoni fondi juurde Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia.

- 20. septembril avati Peedomäel, endises Ene Mihkelsoni maakodus mälestustahvel (koostöös MTÜ-ga Peedomäe Tähed).

- 18.–19. oktoobrini toimus Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis konverents „Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75“. Ettekannetega esinesid Arne Merilai, Tiina Ann Kirss, Aigi Rahi-Tamm, Aija Sakova, Johanna Ross, Toomas Kiho, Henrik Sova, Ene-Reet Soovik, Marju Taukar, Joosep Susi, Indrek Ojam, Agnes Neier, Kristiine Kikas ja Tanar Kirs.

Katrin Saukas esitas Merle Karusoo seatud „Elu ongi jumalagajätt – hetki Mihkelsoni eluloost ja luulest.“

Kuulutati välja parimad õpilaste tõlgenduskonkursi „Mihkelsoni lugedes“ tööd. Parimaks tunnistatud essee Ott Palumäelt ilmus ajalehes Postimees.

Esitleti Eva ja Mart Velskri koostatud raamatut „Vaba inimese tunne. Vestlused Ene Mihkelsoniga“ (EKSA, 2019)

Joonas Hellermale anti üle esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia.

- 22. oktoobril toimus koostöös MTÜga Peedomäe Tähed Haanja rahvamajas mälestuspäev „Mägi mäletab“

- Detsembri alguseks laekus Ene Mihkelsoni fondi stipendiumikonkursile 4 taotlust. Fondi nõukogu otsustas stipendiumid määrata kõigile neljale uurimisprojektile: Leo Luks, Kristiine Kikas, Tanar Kirs ja Indrek Ojam.

 

Seltsi kuulub 2019. aasta 31. detsembri seisuga 40 liiget (lisandusid Kristiine Kikas, Toomas Jürgens, Maire Jaanus). Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova.

Liikmemakse on 2019. aastal laekunud summas 170 eurot.

Annetusi seltsile laekus 1000 euro väärtuses Taima Kiisvergilt ja 5000 euro väärtuses Marju Lauristinilt ning 100 euro ulatuses Reet Valgmaalt, 50 euro ulatuses Marje Üksinelt ja Jüri Hainilt.

Eesti Kultuurkapitalile esitati 2019. aastal kaks edukat rahastustaotlust: 700 eurot saadi õpetajakoolituse läbiviimiseks ning 1950 eurot konverentsi korraldamiseks ja esinejatasude maksmiseks.

Tegevusaruande koostas Aija Sakova
Ülevaade 2018. aasta tegevustest

Ene Mihkelsoni Selts on isikute vabatahtlik ühendus ja selle eesmärk on kirjanik Ene Mihkelsoni vaimse pärandi, temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmine ja edasikandmine.

Seltsi asutamiskoosolek toimus 12. mail 2018 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis. Asutamiskoosolekule järgnes avalik Ene Mihkelsonile pühendatud kõnekoosolek, kus esinesid sõnavõttudega Marju Lauristin, Viivi Luik, Aija Sakova, Eneken Laanes ja Maimu Berg. Ene Mihkelsoni luulet kogumikust „Kõik redelid on tagurpidi“ luges näitleja ja seltsi asutajaliige Katrin Saukas.

Seltsi 25 asutajaliikme hulka kuuluvad kirjanikud Viivi Luik, Maimu Berg, Hasso Krull, Aare Pilv, Carolina Pihelgas, kirjandusteadlased Janika Kronberg, Marin Laak, Arne Merilai, Tiina Ann Kirss, Sirje Olesk, Mart Velsker, Rutt Hinrikus, Eneken Laanes, Jaak Tomberg, Aija Sakova, Eve Pormeister, Berk Vaher, aga ka Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Merle Karusoo, Katrin Saukas, Aigi Rahi-Tamm, Reet Valgmaa, Lea Tooming ja Eva Velsker.

Selts registreeri Äriregistris 18. juunil 2018.

2018. aastal kõige olulisem tegevus on Tartu Kultuurikapitali juurde Ene Mihkelsoni Fondi asutamine. Leping Tartu Kultuurkapitaliga sõlmiti 12. septembril 2018. Ene Mihkelsoni pärandi hoidja Marju Lauristin annetas fondi jaoks 10 000 eurot, mille selts vahendas Tartu Kultuurkapitalile.

2018. aastal kuulutati koostöös Tartu Kultuurkapitaliga välja esimene Ene Mihkelsoni fondi uurijastipendiumite konkurss kolmele stipendiumile. Fondi nõukogu koosseisus Hasso Krull, Marju Lauristin, Arne Merilai, Mart Velsker ja Aija Sakova otsustas stipendiumid määrata Ene-Reet Soovikule, Henrik Sovale ja Marju Taukarile.

Sügisel, Ene Mihkelsoni 74. sünniaastapäeval (21.10.2018) toimus Tartus Karl Ristikivi Seltsi ruumides (Hermanni 18, Tartu) mälestusõhtu, kus arutati Ene Mihkelsoni romaani „Nime vaev“ üle ja tehti plaane 2019. aastaks.

Oktoobris 2018 valmis Ene Mihkelsoni Seltsi koduleht www.enemihkelsoniselts.ee. Seltsi kodulehte haldab juhatuse liige Aija Sakova.

22. oktoobril 2018 osales seltsi juhatuse liige Aija Sakova vestlussaates Plekktrumm, mis oli pühendatud Ene Mihkelsoni mälestusele. 19. oktoobri ajalehes Sirp ilmus Aija Sakova Ene Mihkelsoni loomingule ja mälestusele pühendatud arvamuslugu „Su tulek on me saatus“.

2018. aasta lõpul asutas seltsi juhatuse liige Marin Laak koos Aare Laagi ja Reet Valgmaa MTÜ Peedomäe Tähed, mis on Ene Mihkelsoni Seltsi koostööpartneriks.

2019. aastal on plaanis seltsi haridusprogrammi algatamine (koolitus õpetajatel ning esseekonkurss gümnaasiumiõpilastele). Samuti 18.–19. oktoobrini Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonnas toimuva Ene Mihkelsonile pühendatud konverentsi „Elu. Aeg. Lugu. Ene Mihkelson 75“ korraldamine.

Seltsi kuulub 2018. aasta 31. detsembri seisuga 37 liiget. Seltsi juhatusse kuuluvad Marju Lauristin, Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova.

Liikmemakse on 2018. aastal laekunud 30 liikmelt summas 280 eurot.
Annetusi seltsile laekus 10 000 euro väärtuses Marju Lauristinilt, mille selts vahendas Tartu Kultuurkapitalile.

Tegevusaruande koostas Aija Sakova