Esseekonkurss


"Mihkelsoni lugemine"


Ene Mihkelsoni Selts kuulutab välja gümnaasiumiõpilaste mõeldud konkursi „Mihkelsoni lugemine“, kuhu ootame kirjanik Ene Mihkelsoni (1944–2017) luuleloomingut tõlgendavaid käsitlusi.

Interpreteeritava(d) teksti(d) Ene Mihkelsoni luulest valib õpilane koos õpetajaga. Vaikimisi eeldatakse, et konkursitöö vormiks on essee, kuid soovi korral võib tõlgendus olla ka audiovisuaalne. Essee eeldatav pikkus on kaks A4 lehekülge, audiovisuaalse teksti pikkus kaks kuni kolm minutit.

Töid hindab Ene Mihkelsoni Seltsi liikmetest koosnev žürii.
Konkursi tööd palume saata 29. aprilliks 2019 elektrooniliselt aadressil info @ enemihkelsoniselts.ee.
Võitjad selgitatakse välja eraldi esseede ja audiovisuaalsete tööde seas ja tehakse teatavaks hiljemalt 25. mail 2019.

Silmapaistvamad Ene Mihkelsoni luuletuste tõlgendajad ja nende juhendajad kutsutakse Tartusse sümpoosionile, kus žürii liikmed jagavad tagasisidet ning nõuandeid. Parimate esseede ja audiovisuaalsete käsitluste autorid saavad oma tööd esitada Ene Mihkelsoni loomingule pühendatud sünnipäevakonverentsil 18.–19. oktoobril 2019 Tartus. Parimate tööde juhendajaid autasustab selts rahaliste preemiatega.